Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Prövning och validering

Här hittar du information om hur du kan få betyg på kunskaper som du redan har, men saknar betyg på. Även du som vill läsa upp ett betyg hittar information här.

Saknas det en pusselbit?

Validering

Är du duktig, men saknar betyg på din kunskap? Eller har du glömt en del av det du lärde dig för länge sen? Då kan validering vara något för dig (förutsatt att du bor i Stenungsunds kommun!).

Validering är ett knepigt ord för en självklar sak - att värdera kunskaper man har inom ett område och sedan jämföra dem med vad som krävs för ett gymnasiebetyg inom samma område. Tillhör du dem som har skaffat dig kunskaper motsvarande kraven på gymnasieskolans yrkesinriktade program? Då kan dina kunskaper valideras om du exempelvis:

  • har arbetslivserfarenhet.
  • har yrkeserfarenhet/utbildning från ett annat land.
  • har genomgått arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, lärlingsutbildning eller liknande.

Hur går valideringen till?

Dina kunskaper testas under en period, så att vi kan jämföra resultatet med de krav som anges i kursplanerna för gymnasieskolan. Valideringen kan ske både praktiskt och teoretiskt och bedöms utefter den vanliga betygsskalan. Det kan också innebära att du kan få tillgodoräkna dig delar av en kurs utan att få något betyg. Under valideringsprocessen kan du få handledning av en lärare.

Prövning

Har du betyg som inte räcker till för att komma in på en utbildning eller vill du av någon annan anledning höja dina betyg? Är du beredd att läsa in en kurs på egen hand? Då är det prövning som är lämpligast för dig, men för att vara tydlig; vi har inte någon möjlighet att handleda eller hjälpa dig med studierna inför en prövning!

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. I prövningen kan ingå såväl skriftlig, muntlig som praktiska uppgifter. Betyg sätts därefter direkt på provresultatet. Blankett för anmälan till prövning finns här! Pdf, 286.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem får pröva?

Prövning kan du göra från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver måste skolan ha faktisk kompetens att genomföra prövningen på den kurs din anmälan avser. Prövning kan endast göras i kurser som erbjuds av Vuxenutbildningen i Stenungsund.

Anmälan/kostnader

Fyll i anmälningsblanketten och lämna in den tillsammans med ditt betyg till skolans expedition. Varje prövning kostar 500 kr och betalas till bankgiro 430-7203 och märk din inbetalning: Prövning Vux. OBS! Din anmälning är bindande och återbetalas inte (om du inte har läkarintyg).

Legitimation

Vid själva prövningstillfället måste du uppvisa legitimation, så att vi säkert vet vem som faktiskt gör provet.

Frågor?

Kontakta någon av våra studievägledare. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303 - 73 03 04
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303 - 73 03 04
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad