Stenungsunds kommunvapen

Svenska som andraspråk (SAS, 700p)

Att kunna förstå svenska och förmedla sina tankar ger förmåga till vidgade personliga kontakter och förutsättningar för fortsatta studier på gymnasienivå/yrkesutbilningar och ett fungerande språk i vardags-, arbets- och samhällslivet. 

Att förstå språkets strukturer, bygga på ordförrådet och lära sig skrivregler är ett steg till en god svenska, både i tal och i skrift. Några av de stora författarna från Sverige och övriga världen presenteras och vi läser också texter av dessa.

Målgrupp

Elever som inte har svenska som modersmål men är godkända i kursen "Svenska för invandrare" (Sfi), eller har motsvarande kunskaper.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå motsvarar grundskolans årskurs 7-9. Kursen är indelad i tre arbetsmoment som alla tre avslutas med en större skriftlig och muntlig uppgift. I arbetsmoment 1 övar vi på att söka och värdera information, att läsa och skriva faktatexter och sakprosa. I Arbetsmoment 2 lär vi oss att argumentera och övertyga på ett effektivt sätt och i det tredje och sista arbetsmomentet står skönlitteraturen i fokus. Vi läser en roman tillsammans och reflekterar över läsningen både enskilt och i grupp samt kopplar det vi läser till världen och egna erfarenheter. Kursen behandlar även likheter och skillnader mellan elevernas modersmål och svenskan. Digital kompetens är ett stående inslag

Lärare: David Franzén och Edith Helsner

Kurslitteratur: Allt material läggs ut på lärplattformen It´s learning

Upplägg: tre träffar/vecka


Ansökanlänk till annan webbplats

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Susanna Aronsson

Mattias Göransson

Rektor
0303-73 86 51
mattias.goransson@stenungsund.se

Edith Helsner

Edith Helsner

SAS
0303-73 86 57
edith.helsner@stenungsund.se

David Franzén

David Franzén

SAS & Engelska
0303-73 86 57
david.franzen@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-10-31