Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Återvinning av plastförpackningar - vad händer sedan?

Du har lämnat plastförpackningar på en återvinningsstation. Vad händer sedan? Följ plastförpackningarnas resa steg för steg.

 1. Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör hämtar plastförpackningarna.  

 2. Lasten körs till en av cirka 40 mellanstationer i landet för en första grovsortering.

 3. På mellanstationen komprimeras och balas materialet för att sedan köras till en plaståtervinningsanläggning. Cirka två tredjedelar går i dag till Swerec:s anläggning i Bredaryd och resten främst till Tyskland. Eftersom plastförpackningar är så bra att återvinna blir miljövinsten stor trots transportsträckan.

 4. På återvinningsanläggningen öppnas balarna och materialet matas ut på ett transportband för en sista manuell gallring.

 5. Förpackningarna hamnar i en maskin som delar upp mjukplast och hårdplast. 

 6. De mjuka plastförpackningarna går till en maskin som skiljer färgade från ofärgade förpackningar. Det görs då ofärgad plast har ett högre värde än färgad.

 7. Plasten går sedan var för sig till malning och smälts sedan till korn, så kallad granulat.

 8. Granulaten från mjukplast används för att göra nya mjukplastprodukter, som sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

 9. De hårda plastförpackningarna är ofta gjorda av olika plastsorter. De går till en maskin där de sorteras med hjälp av infrarött ljus (NIR). Ljuset känner av vilken plastsort varje förpackning är gjord av. IR-avläsaren kommunicerar med en mekanisk avskiljare som slussar förpackningarna till olika banor beroende på sort. 

 10. Varje sort förs vidare och mals, tvättas, torkas och smälts till granulat.

 11. Granulaten från hårdplast går sedan till tillverkare av till exempel delar till fordonsindustrin, byggindustrin, möbler, blomkrukor och mycket annat. Mycket rena plaster av hög kvalitet kan bli ofärgade dunkar, medan mer blandad kvalitet  och kulör kan bli pallklossar och liknande.

Källa: Förpacknings - och tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats

Kontakt

FTI AB

Magnus Örnborg, regionchef
08-566 144 74
FTI ABlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2018-10-03