Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Myter om återvinning

Det finns många myter om återvinning. Här krossar vi några!

Myt 1: Förpackningarna behöver rengöras noggrant

Förpackningarna behöver inte vara rengjorda, men de behöver vara tömda. Annars kan de hamna fel i den automatiska återvinningsprocessen. Där sorteras förpackningarna bland annat efter vikt.

Såklart kan det vara trevligt med ursköljda förpackningar för din egen skull i hemmet.

Myt 2: Förpackningar som består av flera olika material går inte att återvinna

Dela upp materialslagen så gott det går. Om en förpackning består av flera material som inte kan delas upp ska den sorteras som det material den till störst del består av.

Många förpackningar för färskvaror består av kartong, en plasthinna och/eller en tunn hinna av aluminium på insidan och en plastkork. Förpackningen innehåller dock mest pappersfiber. Om du sorterar den som pappersförpackning och lägger plastkorken som plastförpackning kan det återvinnas! Hinnan på insidan skiljs från kartongen senare, när den återvinns.

Myt 3: Förpackningar av hårdplast och mjukplast ska sorteras var för sig

Nej, du ska sortera förpackningar av hårdplast och mjukplast ihop. Plastsorterna delas upp av en maskin senare i processen och båda sorter kan då återvinnas.

Myt 4: Mitt bidrag till återvinningen är så litet att det inte spelar någon roll

Om alla tänker så skulle det inte mycket bli återvunnet. Många tillsammans gör stor nytta. Därför är ditt bidrag viktigt!

Ett exempel:

Om alla Sveriges hushåll återvann ytterligare en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmningen av 675 medelstora villor.

Myt 5: Energiåtgången för att transportera förpackningarna äter upp miljönyttan med återvinningen

Nej! Återvinning ger en betydligt större vinst för miljön, även om det går åt energi för transporter.

Myt 6: Soporna sorteras i efterhand, så jag kan lika gärna slänga allt i den vanliga soppåsen

Om du slänger dina förpackningar i soppåsen eldas de upp och återvinns inte till nya produkter. Att elda med dem genererar visserligen värme och el, men det är betydligt bättre för miljön att göra nya produkter av gamla förpackningar.

Myt 7: Det är ingen vits att sortera eftersom allt ändå blandas ihop efteråt

Fel! Inget blandas. Allt skickas separat till olika, specialiserade, anläggningar för återvinning. När de som tömmer behållarna på återvinningsstationer och i återvinningsrum kommer till en anläggning kontrolleras att materialet fortfarande är sorterat på rätt sätt.

Myt 8: Det gör inget att biobaserad plast hamnar i naturen för den plasten är nedbrytbar

Plast tillverkas av flera olika råvaror - fossilbaserade eller biobaserade. Till biobaserade hör till exempel stärkelse från majs eller sockerrör och cellulosa från jordbruksprodukter eller trä. Av dessa råvaror kan till exempel biobaserad polyeten produceras, som vanliga plastpåsar kan vara gjorda av. Det enda som skiljer biobaserad polyeten från fossilbaserad är startråvaran.

Det finns även plast som är bionedbrytbar. Den kräver dock vissa förhållanden för att brytas ner. Det är viktigt att varken biobaserad eller bionedbrytbar plast hamnar i naturen!

Myt 9: Det är valfritt att sortera ut plastförpackningar

Som konsument är man skyldig att sortera sitt avfall, bland annat plastförpackningar. Det framgår bland annat av avfallsförordningen.

Avfallsförordningenlänk till annan webbplats

Kontakt

Avfallsingenjör

Tomas Larsson
0303-73 29 60
tomas.larsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-03-02