Slamhämtning

Slammet i din brunn, minireningsverk eller slutna tank måste tömmas varje år. Slamtömning är obligatorisk. Renova Miljö AB är kommunens entreprenör för att hämta slam.

Slamtömning jul och nyår

Vill du tömma ditt slam innan jul så är 17 december sista beställningsdag för detta. Innan nyår så är det den 22 december som gäller.

Hur gör jag för att få tömning?

Renova Miljö AB skickar ett brev till dig som har brunn eller minireningsverk när det är dags för tömning. Det sker en gång per år. Slutna tankar beställer man själv tömning på. 

Vill du ha tömning oftare eller om du har andra frågor kontaktar du Renova Miljös kundtjänst på telefon 0303-72 84 90 under kontorstid. Du kan också maila: kundservice@renova.se

Akut tömning

För jourtömning kvällar och helger, ring 031-61 87 75.
Har du behov av akut tömning kostar det extra.

Om slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank. Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. 

Kontakt

Renova Miljö

0303-72 84 90 (under kontorstid)
kundservice@renova.se

Akuthämtning kvällar och helger:
031-61 87 75

Senast uppdaterad