Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Avfallskärl

Avfall från hushåll

Du är ansvarig för att sortera ut förpackningar, glas och tidningar, men också farligt avfall eller annat som går att återvinna eller återanvända från ditt restavfall.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation.

Återvinningsstationer

Återvinningscentral - Kläpp

På vår återvinningscentral lämnar du det som du inte får slänga i soptunnan eller på en återvinningsstation.

Återvinningscentralen Kläpp

I soptunnan hemma

I soptunnan hemma får du till exempel slänga:

 • blöjor
 • bindor och tamponger
 • trasiga skor
 • diskborstar/tandborstar
 • trasiga kläder
 • kuvert och post-itlappar 
 • pennor
 • tops
 • CD-skivor / disketter / kassetter
 • cigarettfimpar / snus
 • hundbajspåsar / kattsand
 • dammsugarpåsar / disktrasor
 • färgpatroner / tonerkassett (såvida det inte är retur på den)
 • grammofonskivor
 • fotografier

Matavfall och biologiskt avfall

Matavfall och biologiskt avfall slänger du i ett brunt kärl eller i din hemkompost. Har du inte det slänger du det i det gröna kärlet.

Matavfall

Kompostera?

Om du vill kompostera ditt matavfall hemma måste du först anmäla det till kommunen.

Kompostera hemma

Guide för sopsortering

På sopor.nu kan du få information om hur du sorterar en specifik sak.

Sopor.nu Länk till annan webbplats.


Kontakt

Medborgarservice (Avfall)

0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se 

Senast uppdaterad