Stenungsunds kommunvapen

Adresser och lägenhetsnummer

Brevlådor

Kommunen är ansvarig för gatunamn, adressnummer och lägenhetsregistret i Stenungsunds kommun. Har du byggt ett nytt hus, kontakta oss för att beställa en adress. Använd gärna beställningsformuläret nedan.

Under jul och nyår har vi begränsad bemanning och handlägger inkomna beställningar av adress från och med vecka 2.

Adressernas uppbyggnad

Tätorterna

I tätorterna har alla gator namn.Adresserna består av gatunamnet och en siffra. Till exempel Strandvägen 15.

Utanför tätort

Utanför tätorterna brukar vägarna inte vara namnsatta. Adresserna byggs då upp av traktnamnet och och ett tresiffrigt adressnummer. Till exempel Högen 220.

Postlådeadresser användes förr, men inte nu längre.

Adressen är viktig för post, ambulans, taxi, färdtjänst med flera för att hitta till rätt plats. Adressen används också vid transportplanering och är en grund i GPS-navigatorer och ruttplanering.

Förtätning av områden

Då gamla områden byggs ut och förtätas kan det blir svårt att hitta lediga adressnummer till nya fastigheter. En lösning är då att använda ett bokstavstillägg till adressnumret. Till exempel 15A eller 15B.

Ibland kan det bli nödvändigt att numrera om hela gatan, men kommunen försöker att undvika detta så långt som möjligt.

Gatunamn

Alla gator i tätorterna ska ha gatunamn. Beroende på var i kommunen gatan finns kan gatunamnet antingen följa ett givet tema för området. Till exempel i Strandnorum har alla gator namn efter fåglar 

Namnet kan också vara en beskrivning av platsen som till exempel Strandvägen, Kvarnbergsvägen eller Solbacken.

Hur går det till när kommunen beslutar vad en gata ska heta?

I arbetet med att ta fram namnförslag rådfrågas till exempel hembygdsföreningar, vägföreningar, kulturenheten och så vidare. Det finns också en förslagslåda här på kommunens webbsida där du som kommuninvånare kan komma med egna förslag till namn.

Ett namnförslag  läggs fram till samhällsbyggnadsutskottet där det slutgiltiga beslutet tas.

Memorialnamn

Memorialnamn är namn på en avliden person som gjort något förtjänstfullt för kommunen, eller har en tydlig relation till platsen, till exempel Jan Ivarssons väg. Rekommendationen från Lantmäteriet är numera att sådana namn bör undvikas.

Har du fel adress på din faktura från Stenungsunds kommun?

Kontakta kundtjänst för VA och Avfall

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-12-20