Historik bakom gatunamnen

Du kanske har funderat på varför en gata fått ett visst namn?

Här kan du läsa historiken bakom några av namnen.

Alexanders väg:

Äldsta huset på denna väg i Stora Höga byggdes av handlare Alexander Andersson. I huset fanns ortens bank och affär.

Arvids väg:

Arvids väg i Stora Höga syftar till boende på den ursrpungliga gården i området

Badhusvägen:

Namn efter varmbadhuset vid ångbåtsbryggan

Beatas gränd:

Namn efter Beata Jansson som tillsammans med sin tvillingbror Carl bodde i det hus som numera är hembygdsmuseum. Beata och Carl var syskon med Mattias Jansson. 

Brackeliden:

Brackeliden är ett nytt gatunamn 2021 i Ucklum. Namnet syftar till den den stensatta källan som genom åren kallats för Brackekällan. Området har också kallats för Brackelira. Bracke syftar också till älderdomshemmet som fanns i området.

Campingens väg:

Platsen vid Getskär var fram till 2014 ett campingområde för villavagnar.

C.W. Borgs väg:

Namn efter kommunpolitikern och tidigare polismannen Carl Wilhelm Borg. Kommunkontoret låg på denna väg mellan 1943 och 1977.

Fiskare Karlssons gård:

Fiskarfamiljen Karlsson har i generationer arbetat med fiske i Getskär.

Hövändarvägen:

Området var ursprungligen en äng där hö hanterades och vändes för att torkas. Ängen bebyggs av villor och har kvar historian om platsen genom namnet på gatan.

Jan Ivarssons väg:

Jan Ivarsson var mark- och exploateringschef i Stenungsunds kommun. Han drev bland annat utvecklingen av området Hallerna.

Janssons väg:

Namn efter Mattias Jansson som hade en konservfabrik vid ångbåtsbryggan på Badhusvägen. Mattias växte upp i huset på Badhusvägen som byggdes 1929 och var i bruk till någon gång på 60-talet. En period inrymdes även en brandstation i byggnaden. Badhuset byggdes på den plats som Mattias Jansson hade sin konservfabrik som brann 1893.

Keplers gård:

Namn efter Mattias Janssons båt.  Båten var Sveriges största träångare och hette Kepler.  

Länsmansvägen:

Namn efter landsfiskal Anders Martell, verksam från 1935

Nordströms väg:

Namn efter Axel Nordström som var verksam på södra Stenungsön från 1916 fram till 1930-talet. Han byggde bland annat Villa Elsvik vid badplatsen Hawaii i samma stil som Herbert Metcalfs hus på norra sidan om ön. Trädgårdsmästarbostaden hyrdes ut till sommargäster som bland annat Göteborgskoloristen Ivan Ivarsson. Villa Elsvik brann senare ner, men grunden och källaren finns kvar. Familjen Nordström är den enda familj som bott vid denna strand.

Parkers gård:

Namn efter Mattias Janssons barn som tog sig namnet Parker. Mattias Jansson var ägare av konservfabriken på Badhusvägen. Deras gård var första huset på vänster sida på Södra vägen. Mattias bytte inte namn till Parker

Sjöstjärnans gård:

Förslag som kom in från förskoleklasser i Stora Höga 2015 och klubbades igenom som gällande gatunamn.

Solbacken:

Gata som byggs i villaområdet i Hallerna. Gatan ligger i en sydsluttning och namnet Solbacken passar då in som besrkivning av platsen.

Styrmansvägen:

Namn efter kapten Ehrnst, vars syster Alfhild Ehrnst förestod Stenungsunds första telegrafstation. De bodde i andra huset på vänster sida på Styrmansvägen. På denna väg bodde och hade Ingeborg Enander sin fotoateljé mellan 1904-1965.

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad