Köpa, sälja och arrendera mark

När du vill köpa eller arrendera kommunal mark ansöker du om det hos oss. Finns ingen intressant mark för stunden kan du som driver en verksamhet anmäla dig till vår intresselista. Du kan även ansöka om att sälja din mark till kommunen.

Ansöka om att köpa, sälja eller arrendera mark

När det finns ledig kommunal mark som du vill köpa eller arrendera kan du ansöka om detta. Du kan använda samma blankett eller formulär om du vill sälja privatägd mark till kommunen.

Ansökan om att köpa, sälja eller arrendera mark (blankett) Pdf, 52.5 kB.

Ansökan om att köpa, sälja eller arrendera mark (webbformulär)

Är det en ledig villatomt du är intresserad av kan du istället läsa mer på sidan om lediga tomter.

Lediga tomter

Anmäla intresse för mark för verksamheter

Här kan du som företagare anmäla intresse för mark för handel, bostäder, kontor och industri. Du hamnar då på vår intresselista. När det finns ledig mark och när vi utlyser en markanvisning meddelar vi dig då via e-post.

Kontakta oss om dina uppgifter ändras.

Formulär för att anmäla intresse för mark (webbformulär)

Kontakt

Verksamhet Exploatering

markexp@stenungsund.se
0303 - 73 00 00 (Medborgarservice)

Senast uppdaterad