Bild på tomtmark

Tomter

När det finns lediga kommunala småhustomter till försäljning kan du få mer information om tomterna på denna sidan. Kommunens tomt- och småhuskö avvecklades under 2017.

Köpa tomt

Just nu finns inga lediga kommunala tomter till försäljning. När det finns lediga tomter till salu publiceras mer information om tomterna på denna sidan.

Tomtkö

Tidigare har kommunens lediga småhustomter fördelats genom turordning i kommunens tomt-och småhuskö. Under 2015 gjordes en översyn av vår tomtkö. I översynen kom det upp frågetecken kring om tomtkön uppfyllde sitt syfte och om den borde finnas kvar. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-12-18 §219 avvecklades tomtkön.

Nya tomter

Vill du se var det planeras för nya bostadstomter kan du läsa mer under Samhällsplanering/pågående detaljplaner.

Kontakt

Verksamhet Exploatering

markexp@stenungsund.se
0303 - 73 00 00 (Medborgarservice)

Senast uppdaterad