Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Tomtkö

Småhustomterna på kommunens mark har tidigare fördelats genom den kommunala tomt- och småhuskön. Under 2015 gjordes en översyn av kommunens tomtkö. I översynen kom det upp frågetecken kring om tomtkön uppfyllde sitt syfte och om den borde finnas kvar.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 219 avvecklas tomtkön.

Kontakt

Verksamhet Exploatering

markexp@stenungsund.se
0303 - 73 00 00 (Medborgarservice)

Senast uppdaterad