Markanvisningar

En markanvisning innebär att kommunen som markägare säljer mark till en exploatör för en viss byggnation. Den exploatör som får en markanvisning har under viss tid rätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna för planerad byggnation.

Vill du som företagare få information om kommande markanvisningar i kommunen? Fyll i formuläret via länken nedan, så sätter vi upp dig på vår intresselista.

Intresseanmälan för kommunal mark

Kommunal mark i kartportalen Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal Pdf, 9 MB.

Senast uppdaterad