Stenungsunds kommunvapen
Vy över CW Borgs väg

CW-Borgs väg/"Snippen"

Stenungsunds kommun har utlyst en markanvisning för området CW-Borgs väg/"Snippen". Kommunfullmäktige har beslutat att markanvisa området till Riksbyggen.

Stenungsunds mittpunkt

Området vid CW-Borgs väg kan pekas ut som Stenungsunds mittpunkt.

En utveckling av området genom bostäder, handel och kontor kan ge en tydligare koppling mellan byggnaderna i området. Det kan också ge en självklar koppling mellan Stenungstorg Centrum och buss- och tågstationen.

Markanvisningsområdet på 13 200 kvadratmeter är indelat i tre områden.

Nuläge

Just nu pågår förhandlingar och avtalsskrivning med Riksbyggen.

Handlingar

Kontakt

Verksamhet Exploatering

markexp@stenungsund.se
0303 - 73 00 00 (Medborgarservice)

Senast uppdaterad 2019-04-25