Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-02-10 11.18

Bidrag för snöröjning av enskilda vägar

Från och med vintersäsongen 2020/2021 kommer kommunen inte längre att snöröja enskilda vägar. Kommunfullmäktige fattade under torsdagen, 6 februari, beslut om en bidragsmodell för enskilda väghållare.

Vem kan ansöka om bidraget?

Följande har rätt att ansöka om bidraget:

  • Samfälligheter som bildats enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL)
  • Gemensamhetsanläggningar som sköts genom antingen samfällighetsförening eller delägarförvaltning.
  • Vägen ska vara minst 200 meter lång. Längden räknas från fastighetsgräns till vägkant där anslutning till allmän väg eller annan väg sker.
  • Vägen ska upplåtas för allmänt bruk och får inte stängas av för trafik.

När ska bidraget sökas?

Ansökningsperioden öppnar 1 maj. Kommunen har en bidragspott som gäller för det aktuella budgetåret och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Bidraget söks årligen.

Hur ansöker vi?

En e-tjänst för ansökan kommer att finnas på kommunens hemsida från 1 maj.

Hur stort bidrag kan vi få?

  • Vägar mellan 200-500 meter kan ansöka om ett fast belopp på 1500kr/år.
  • För vägar som är över 500 meter är det möjligt att utöver det fasta beloppet söka om ett bidrag om 3 kronor per löpmeter.
  • Maximalt bidrag för ett år är 15 000 kr.

Här kan du räkna ut hur stort bidrag du kan få:

Räkna ut bidrag för snöröjninglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-03-26