Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-02-25 13.36

Öp-bild

Den nya översiktsplanen ställs ut

Den nya översiktsplanen för Stenungsunds kommun är ute på utställning från och med 24 februari till och med 24 april 2020.

Du har under perioden möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.

Var hittar jag utställningshandlingarna?

Utställningshandlingar och mer information om ny översiktsplan

Utställningshandlingarna finns också att ta del av på kommunhuset, Strandvägen 15 samt på kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan beskriver hur kommunen på lång sikt önskar använda mark- och vattenområden och utveckla eller bevara bebyggelsen.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Planen ger till exempel vägledning när vi tar fram detaljplaner och tar beslut om bygglov. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är en ledstjärna för kommunen.  

Översiktsplan

Senast uppdaterad 2020-02-25