Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplanen för Kopper 2:16 med flera har fått laga kraft

Detaljplanen för Kopper 2:16 med flera har fått laga kraft 2021-02-19.

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslöt 2021-01-21 § 10 att anta detaljplanen för Kopper 2:16 m.fl., i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900). Inga överklaganden inkom under överklagandetiden.
Detaljplanen har fått laga kraft 2021-02-19.

Kopper 2:16 med flera

Senast uppdaterad