Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Detaljplan för del av Kopper 2:1 med flera på Hasselhöjden är antagen

Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-04 att anta detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av Kopper 2:1 med flera på Hasselhöjden i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27§.

Kompletta antagandehandlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnad Exploatering, kommunhuset på Strandvägen 15 i Stenungsund. De finns även här på vår hemsida.

Detaljplan för del av Kopper 2:1 med flera - Bostäder hasselhöjden

Senast uppdaterad