Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-06-26 08.00

Bild på framsida av förslag till ny Avfallsplan

Förslag till ny avfallsplan ställs ut

En avfallsplan anger vilka mål kommunen har för avfallet och hur vi ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att uppnå dessa mål. På uppdrag av Kommunstyrelsen har sektor Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen, låtit upprätta ett förslag till ny avfallsplan.

Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget ska ställas ut och det finns därför tillgängligt för granskning under perioden 24 juni - 31 oktober 2019.

Ny Avfallsplan

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-26