Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2020-03-26 14.22

Granskning för ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1 (Hallerna Högstadiet)

Ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1 är ute på granskning.
Granskningstiden varar från och med 2020-04-01 till och med 2020-04-22

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-03-26