Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Granskning för ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1 (Hallerna Högstadiet)

Ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1 är ute på granskning.
Granskningstiden varar från och med 2020-04-01 till och med 2020-04-22

Senast uppdaterad