Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2017-11-16 10.35

Seriestripp om att inte spola ner våtservetter i toaletten.

Illustratör: Louise Winblad

Hushållspapper är vanligaste ”fultorkningen”

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten. Där riskerar det att orsaka stopp och översvämningar.

– Hushållspapper, våtservetter och annat som används istället för toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning. Många känner inte till att det bara är toapapper som löser upp sig lätt i avloppet. Därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning, säger processingenjör Ann Johansen.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag. Syftet är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Här måste vi istället fokusera på att sluta spola ner fel saker.

När vi spolar ner till exempel hushållspapper och våtservetter kan vi få stopp i ledningar och pumpar. Det kostar pengar. Det kan också leda till att orenat avloppsvatten kommer ut i naturen. Vi måste också rensa bort en stor mängd från galler och ledningar i avloppsreningsverken, som sedan körs till förbränning.

Totalt rensas cirka 1 kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige.

– Släng allt som inte är toapapper i papperskorgen istället, säger Ann Johansen.  

Detta får du slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ner i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löser däremot inte upp sig av vatten. 

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten!

Senast uppdaterad 2017-11-16