Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Inkommet överklagande gällande detaljplan på del av Kopper 2:1 med flera

Privatpersoner 2 ref 14 inkom 2021-03-31 med ett överklagande av kommunfullmäktigesbeslut 2021-03-04 att anta detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på del av Kopper 2:1 med flera.

Överklagandet, som kommit in i rätt tid, överlämnades 2021-04-06 tillsammans med övriga handlingar i ärendet till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Handläggningstiderna hos domstolen för liknande ärenden varierar men är i dagsläget virka sex månader.

Läs mer om detaljplanen för del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden

Senast uppdaterad