Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-05-30 13.47

Laga kraft för Detaljplanen Kärr 1:1

Detaljplanen för småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet, del av Kärr 1:1 vann laga kraft 2018-04-06.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-30