Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-11-20 17.06

Laga kraft för Detaljplanen Kyrkeby 3:15.

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslöt 2018-10-08 § 121 att anta Detaljplanen för bostäder, Kyrkeby 3:15. Något överklagande av antagandebeslutet har inte inkommit och Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-11-02.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-11-20