Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Miljonstöd till ökad energieffektivisering

Stenungsunds kommun har beviljats 1,4 miljoner kronor i projektstöd från Energimyndigheten. Stödet kommer att underlätta arbetet med att nå de nationella målen för minskad energi- och klimatpåverkan.

Stödet kommer från Energimyndigheten och programmet för lokal och regional kapacitetsutveckling för energi och klimat. Målet med programmet är att hjälpa offentliga aktörer att uppnå de nationella målen för minskad energi- och klimatpåverkan.

– Det känns såklart oerhört bra att vi har beviljats det här projektstödet. Vi kommer att använda pengarna till att driva ett projekt med inriktning på hur energieffektivisering kan ske med hjälp av ökad kunskap om det lokala mikroklimatet, säger Tomas Amlöv, projektledare från Stenungsunds kommun.

Kartläggning av mikroklimatet

En kartläggning av mikroklimatet i kommunen kommer nu påbörjas genom en kombination av mätningar och simuleringar. Kartläggningen kommer att utgå från Stenungsunds översiktsplan men exakta områden som ska mätas och när, kommer att beslutas under projektets gång. Mätningarna ska utgöra ett stöd för hur byggande och drift av fastigheter kan anpassas utifrån ett lokalt klimat, nu och i framtiden.

Framstående forskare är engagerade i arbetet

Kartläggningen sker under handledning av Dr Emanuele Naboni vid Arkitekturhögskolan i Köpenhamn som forskar om hållbar stadsplanering och städers klimatanpassningsbehov. Projektet har även hjälp av den oberoende italienska forskaren och utvecklaren Antonello Di Nunzio som är ledande inom mikroklimatssimulering. Båda kommer besöka Stenungsund helgen den 1-4 november, för att påbörja arbetet tillsammans med kommunens projektledare.

Senast uppdaterad