Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-02-21 15.15

Ny granskning för detaljplan Jörlanda berg - Spekeröds handelsområde

Spekeröds handelsområde "Detaljplan för Jörlanda berg 1:66 med flera" går ut på ny granskning. Granskningstiden varar 2020-02-21 till och med 2020-03-13.

Verksamheten Exploatering har låtit upprätta förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 1:66 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet.

Senast uppdaterad 2020-02-25