Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-07-17 07.00

Samråd - Ändring av detaljplan 247

Ändring av detaljplan 247 - Hallerna Etapp II, för del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

Detaljplanen är ute på samråd. Du har nu möjlighet till insyn och påverkan. Lämna dina eventuella synpunkter till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast 15 augusti 2019.

Senast uppdaterad 2019-07-17