Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-06-12 15.41

Samråd - Detaljplan för Västanvindsgatan, Stenung 3:282 och 2:234

Detaljplanen är ute på samråd.Du har nu möjlighet till insyn och påverkan. Lämna dina eventuella synpunkter till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast 14 augusti 2019. Samrådshandlingarna kommer finnas tillgängliga hos Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Plan, Strandvägen 15 och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga här på kommunens hemsida.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-12