Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Bild från workshop om seniorperspektivet kring boende

Seniorperspektiv i samhällsplaneringen

Vad skulle du tycka var viktigast vid ett boende i ett framtida trygghets- eller seniorboende? Den frågan diskuterades av engagerade medborgare på en workshop som kommunen arrangerat.

Resultatet från workshopen ska användas som underlag i samhällsplaneringen för att få med seniorperspektivet på ett bättre sätt.

– För oss är det här ett nytt grepp kring hur man tar hand om frågor, det kändes viktigt att testa metoden och samtidigt få input för framtida planering, säger Björn Alm Ekenberg, projektledare Stenungsunds kommun. Workshopen var uppskattad av deltagarna och lyckad både som metod och sett till vad som kom fram. Vi är tacksamma för det engagemang och det viktiga inspel vi fick under kvällen!

Lokalisering, trygghet och service

Workshopen tog sitt avstamp från en webbaserad enkätundersökning som gjorts under hösten. Från enkätsvaren formades tre fokusområden; lokalisering, trygghet och service. Dessa tre områden var de som deltagarna arbetade med under workshopen.

Nedan följer en sammanfattning av det som deltagarna tyckte skulle vara viktigt vid ett framtida trygghets- eller seniorboende:

Lokalisering

Sett till lokalisering tyckte deltagarna att det var viktigt att det ska finnas boendealternativ lokalt, att det ska finnas möjlighet att kunna "bo där man alltid har bott" för att ha nära till vänner och lättare kunna upprätthålla det sociala livet. De lyfte också fram vikten av att det ska finnas service nära, som mataffär, vårdcentral och tillgång till apotek. Om inte service finns nära är det av vikt att det ska finnas kollektivtrafik, flexlinje eller kanske avropsstyrd kollektivtrafik, med stopp nära boendet. Kanske också en bilpool hade varit ett bra alternativ!?

En annan viktig aspekt kring lokalisering är att omgivningen behöver vara tillgänglig, någorlunda platt för rollatorer, rullstolar och besökare. Området ska också vara tryggt och gärna ha nära till grönområden.

Trygghet

Fokusområdet trygghet delades upp i fyra underkategorier; ekonomisk trygghet, upplevd trygghet, välfärdsteknik och inre och yttre trygghet.

Deltagarna kom fram till att en stor trygghet är att kunna känna att man har råd att bo kvar så länge man vill, även om en anhörig går bort eller flyttar till ett särskilt boende.

Upplevd trygghet handlar enligt deltagarna om:

 • Samlingslokal, många gemensamma utrymmen
 • Möjlighet att äta tillsammans
 • Gemensamma aktiviteter
 • Samverkan med föreningslivet
 • Närhet till sjukvårdspersonal, fysiska personer
 • Husdjur
 • Att inte bli ensam
 • Trygghetsperson på plats
 • Att få behålla sina eventuella ”laster”

Underkategorin välfärdsteknik tyckte deltagarna handlar om att hänga med i den tekniska utvecklingen och möjligheten att kunna ha till exempel larm, trygghetkameror, självtvättande duschar och toaletter med mera, men det handlar också om att ha kunskapen om hur man använder dem.

När den inre och yttre tryggheten diskuterades kom deltagarna fram till att utemiljön behöver vara bekväm, tillgänglig och trygg. Bra belysning och varför inte värmeslingor i marken så att det säkert går att promenera året runt? Inomhus vore det bra med till exempel handtag på strategiska platser, fungerande hissar och hjärtstartare.

Service

Som extern service hade deltagarna önskemål om tillgång till regelbunden sjukvård till exempel en distriktssköterska som kommer varje vecka, tillgång till fixartjänst, varubil/buss om lokaliseringen är lantlig. Kiosk i bostaden eller närhet till affärer.

Gällande intern service fanns önskemål om olika möjligheter till sport och träning som exempelvis utegym, minigolf, boule och badminton. Gärna någon som ansvarar för att dra igång aktiviteter som utöver sport också kan handla om till exempel musikarrangemang. Deltagarna skulle också tycka det var bra med gemensam grillplats, spa, bastu och gemensamhetslokaler med kök. En matsal eller restaurang som även andra gäster nyttjar, gärna med extern krögare. 

Väldigt viktigt var också att det ska finnas möjlighet till meningsfull sysselsättning, "sysslor vi kan hjälpa till med", som är anpassad efter personers olika förutsättningar.

Utemiljön på ett eventuellt trygghetsboende skulle gärna ha trädgård med uteplats, pallkragar för odling, grönområden i närområdet, bänkar och tillräckligt många parkeringsplatser som ligger nära, även för besökare att kunna använda. Snöröjning och halkbekämpning är extra viktigt.

Övriga saker som kom upp för diskussion kring service var:

 • Flexibel service utifrån omsorgsbehov - ej behöva flytta ifrån vid sjukdom/svaghet
 • Tvättmaskin och torktumlare i lägenhet
 • Fibernät
 • Övernattningslägenhet/rum för anhöriga
 • Förråd på samma våningsplan - ej vind
 • Loftgångar för att främja "öppna dörrar" och social gemenskap - bort med korridorer
 • Det bör finnas boenden med olika huvudmän

Senast uppdaterad