Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Spekeröds handelsområde - överklagat till Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och Miljödomstolen har beslutat att upphäva kommunfullmäktiges antagade av detaljplanen för Spekeröds handelsområde. Kommunen har överklagat vidare till Mark- och miljööverdomstolen och avvaktar nu ett eventuellt prövningstillstånd.

Upphävt beslut

Mark- och Miljödomstolen beslutade 2021-03-24 att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Spekeröds handelsplats, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.

Kommunen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen

Kommunen har i sin tur överklagat upphävandet till Mark- och Miljööverdomstolen 2021-04-13. Besked om eventuellt prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen kan förväntas komma inom några månader.

Detaljplan för Spekeröds handelsområde

Senast uppdaterad