Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stängning av järnvägsövergångarna

Stenungsunds kommun och Trafikverket har lagt stor vikt vid att en lösning med säkerhetshöjande åtgärder vid järnvägsövergångarna vid Södra vägen och Solgården snabbt ska vara på plats. Vi arbetar nu med att stängsla in spårområdet och kommer att stänga övergångarna. Trafikverket ansvarar för vald teknisk lösning som ska användas vid avstängningen.

Med anledning av den tragiska olycka som skedde 30 maj, tog Stenungsunds kommun och Trafikverket i somras ett gemensamt beslut om säkerhetshöjande åtgärder för järnvägsövergångarna vid Södra vägen och Solgården. Vi lade stor vikt vid att en lösning skulle vara på plats så snabbt som möjligt för att förhindra liknande olyckor i framtiden.

Trafikverket är de som ansvarar och väljer vilka åtgärder och tekniska lösningar som ska användas.

Preliminär tidsplan

  • Instängslingen av sträckan Nösnäs - Solgården beräknas vara klar under september.
  • Instängsling av sträckan Solgården - Södra vägen kommer ske 1-14 oktober.

Funktionsutredning kring planfri passage vid Solgårdsdalen

Trafikverket har startat en funktionsutredning av en planfri passage vid läget för Solgårdsdalen. Planering och genomförande av den planfria passagen beräknas ta två år.

 

Senast uppdaterad