Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-05-11 11.09

Uppdaterad information 180511: Lukt i Ödsmål och Svenshögen

Kommunen har under de senaste dagarna fått in anmälningar om skarp lukt i Ödsmål och Svenshögen. Lukten beskrivs som någon form av oljerelaterad produkt.

Borealis meddelar att under förmiddagen den 9 maj utförde företaget FluxSense nya mätningar. Dessa visade att kolväteutsläpp från den aktuella ugnen på Borealis nu har upphört. Då inga observationer på lukt förekommit gör Borealis bedömningen att orsaken till luktstörningarna är funnen.

Det registrerade läckaget har varit nafta vilket är en av krackeranläggningens normala råvaror. Nafta har egenskaper som liknar bensin. Borealis har utfört mätningar i omgivningen där lukten känts. Inga av dessa mätningar har resulterat i mätbara halter av kolväten. Bedömningen är därför att ingen exponerats för nafta på ett sätt som inneburit en hälsofara.

Borealis kommer nu att reparera den skadade utrustningen innan den tas i drift igen. Händelsen kommer att utredas noga.

Läs mer på Borealis hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tidigare information

Omfattande kontroller och mätningar hos Borealis har resulterat i att en möjlig källa till lukten kan vara en av ugnarna på krackeranläggningen. Ugnen tas ur drift under tisdagen (8 maj) och därefter kommer nya mätningar att utföras.

Kommunen vet i dagsläget inte vad lukten beror på.

Det pågår sökning av vad som kan orsaka lukten, länsstyrelsen jobbar speciellt med kemiindustrierna för att spåra eventuellt luktutsläpp därifrån.

Räddningstjänsten och kommunen följer frågan. Vi kommer att uppdatera sidan så snart vi har mer information.


 

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-05-11