Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2020-02-21 12.05

Utställning för Stenungsunds Översiktsplan 2020

Beredningen miljö och fysisk planering har på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat fram förslag till ny översiktsplan 2020. Förslag till översiktsplanen skickas ut på utställning.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-02-21