Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-02-21 12.05

Utställning för Stenungsunds Översiktsplan 2020

Beredningen miljö och fysisk planering har på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat fram förslag till ny översiktsplan 2020. Förslag till översiktsplanen skickas ut på utställning.

Senast uppdaterad 2020-02-21