Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-10-31 23.59

Utställning och samråd av förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020

Kommunens avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras. På uppdrag av kommunstyrelsen har ett förslag till nya föreskrifter tagits fram och finns nu tillgängligt för granskning.

Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget ska ställas ut och samrådas. Det finns därför tillgängligt för granskning under perioden 1 november - 20 december 2019.

Nya avfallsföreskrifter

Senast uppdaterad 2019-10-31