Stenungsunds kommunvapen

Steg 3 - Ansökan och blanketter

Var noga med att lämna in allt som behövs när du ska bygga nytt, ändra eller riva. Ditt ärende kan inte behandlas förrän alla handlingar finns med. Tänk också på att handlingarna ska vara tydliga.

Digital handläggning

Vi handlägger alla nyinkomna ärenden digitalt. Det betyder att du kommer att få en ärendebekräftelse via e-post när ditt ärende är registrerat och när du blivit tilldelad en handläggare. Det mesta av handläggningen sker digitalt, både granskning och kommunicering. Du kommer även att få beslutet digitalt när handläggningen är klar.

Vi har upplevt att våra utskick ibland hamnar i skräpposten och därför ber vi dig att vara extra uppmärksam så du inte missar någon information ifrån oss.

Mejla gärna din ansökan

Vi har ännu ingen e-tjänst på plats men för att kunna handlägga ditt ärende så snabbt och effektivt som möjligt tar vi gärna emot din ansökan med tillhörande handlingar i digital form. Du kan e-posta till bygga@stenungsund.se.

På följande sätt vill vi få handlingarna:

  • samtliga handlingar ska scannas i PDF format
  • fotografier kan scannas i JPEG eller PDF
  • varje handling scannas till separata filer, till exempel ansökan för sig och fasadritning öst för sig, och så vidare
  • samtliga ritningar ska ha skalstock och ritningshuvud
  • endast en kopia av varje handling

Ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud. Där ska fastighetsbeteckning, vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus), datum och underskrift finnas med. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. De får inte vara färglagda eller ritade på rutigt papper. Skalangivelse ska finnas med.

Vad ska min ansökan/anmälan innehålla?

Under Steg 2 - Vad ska du göra? kan du klicka på den åtgärd du tänker dig. Under varje åtgärd finns information om vilka handlingar du ska skicka med. Skicka in alla handlingar i ett exemplar. 

Alla blanketter finns också nedan. De ligger som ett formulär som du kan fylla i på datorn. När du fyllt i formuläret skriver du ut och signerar det. Vill du istället ha ett dokument att fylla i för hand ringer du Medborgarservice och ber dem skicka ett till dig. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida. Fyller du i för hand är det viktigt att du textar tydligt.

Hantering av personuppgifter

Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Kommunen informerar om dataskyddsförordningen

Verksamhet Bygglov informerar om dataskyddsförordningen

Skicka din ansökan till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygglov
444 82 Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Adress

Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad, Verksamhet Bygglov
444 82 Stenungsund

Besöksadress

Strandvägen 15

Senast uppdaterad 2019-09-23