Stenungsunds kommunvapen

Ansökningsblanketter - Anmälan

Anmälan "Attefall"  -  tillbyggnad, ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad, takkupor, inreda ytterligare bostad

Anmälan för eldstad/rökkanal

Anmälan för rivning

Anmälan för VA-installation

Övriga anmälansåtgärder

Exempelritningar


Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-05-29