Stenungsunds kommunvapen

Steg 4 - Vad händer sen?

När din ansökan är komplett har vi enligt plan- och bygglagen 10 veckor på oss att ta ett beslut i ditt lovärende. Behöver vi göra en större utredning kan tiden förlängas med 10 veckor.

I ett anmälningsärende är tiden istället fyra veckor. Där kan det förlängas till åtta veckor om ärendet ”är av större vikt eller principiell betydelse”. 

Vad händer efter att jag har fått ett beslut?

Vi delar in ärendena i två kategorier. Har du fått ett startbesked samtidigt som beslutet räknas det som ett enkelt ärende. Annars räknas det som ett ärende med tekniskt samråd.

Enkelt ärende

Ärende med tekniskt samråd

Senast uppdaterad 2019-01-15