Stenungsunds kommunvapen

Ärenden med tekniskt samråd

Så här går ett ärende till i ärenden som kräver tekniskt samråd och kontrollansvarig. Din handläggare bedömer om det behövs eller inte. Det står sedan i ditt bygglovsbeslut.

Processen för ärende med teknikst samråd
1. Ansökan kommer in
2. Remiss
3. Besök
4. Beslut och delgivning
5. Överklaga?
6. Tekniskt samråd
7. Startbesked
8. Arbetsplatsbesök
9. Slutsamråd
10. Slutbesked

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-02-11