Stenungsunds kommunvapen

Steg 4 - Vad händer sen?

När din ansökan är komplett har vi enligt plan- och bygglagen 10 veckor på oss att ta ett beslut i ditt lovärende. Behöver vi göra en större utredning kan tiden förlängas med 10 veckor.

I ett anmälningsärende är tiden istället fyra veckor. Där kan det förlängas till åtta veckor om ärendet ”är av större vikt eller principiell betydelse”. 

Mina byggärenden

Du kan med digitalt BankID logga in under Mina byggärenden. Där kan du se vilka ärenden du har samt följa dem.

Mina byggärendenlänk till annan webbplats

När efter lovbeslutet får jag starta åtgärden?

Du får inte påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ditt lovbeslut är fattat, oavsett om din ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.

Du måste också ha ett startbesked på ditt lov innan du kan börja. I en del ärenden får du bygglov och startbesked samtidigt.

Här kan du se när ditt bygglov har kungjorts:
poit.bolagsverket.selänk till annan webbplats

Vad händer efter att jag har fått ett beslut?

Vi delar in ärendena i två kategorier. Har du fått ett startbesked samtidigt som beslutet räknas det som ett enkelt ärende. Annars räknas det som ett ärende med tekniskt samråd.

Enkelt ärende

Ärende med tekniskt samråd

Senast uppdaterad 2020-02-25