Stenungsunds kommunvapen
Hällungen i Svenshögen

Pågående och kommande VA-projekt

Här presenterar vi kommande och pågående VA-projekt för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Byte av spillvattenledning sträckan Fråstorp - Bergegårdsvägen

Kommunen ska byta ut och dimensionera upp sin spillvattenledning på sträckan mellan Fråstorp och Bergegårdsvägen.

Mer om projektet kring byte av spillvattenledning

Byte av vattenledning i Solgårdsdalen

Som en del i arbetet med löpande underhåll av ledningsnätet byter kommunen ut vattenledningen i Solgårdsdalen.

Mer om projektet kring byte av vattenledning i Solgårdsdalen

Svartehallen/Sågen/Huveröd

Det ska bli kommunalt vatten och avlopp i områdena Svartehallen/Sågen/Huveröd. Fastigheter mellan reningsverket i Svenshögen och Svartehallen/Sågen kommer också att bli berörda.

Mer om projektet Svartehallen/Sågen/Huveröd 

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-05-31