Stenungsunds kommunvapen

Hälsoskydd

Hälsoskydd är ett brett område. Miljö Hälsoskydds inspektörer ska arbeta med att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Olägenheter är enligt lagens definition "störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga".

Vi jobbar till exempel med att göra tillsyn i det vi kallar hygienlokaler och offentliga lokaler. Det omfattar bland annat  verksamheter med fotvård, piercing och tatuering, där det finns risk för blodsmitta. Vi besöker också skolor, förskolor och anläggningar för bad och idrott samt hanterar klagomål och frågor som gäller hälsorisker i bostäder, till exempel radon, mögel och buller.

Gällande lagstiftning är miljöbalken och strålskyddslagen (solarier).

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
medborgarservice@stenungsund.se

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag: 10-12 och 16-18
tisdag-fredag: 10-12

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Martin Ladfors
0303-73 82 10
martin.ladfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2018-01-16