Stenungsunds kommunvapen

Avgifter för ärenden till Miljö Hälsoskydd

Detta är en förenklad version av vår taxa för vanligt förekommande ansökningar och anmälningar till verksamheten för miljö och hälsa (tekniska myndighetsnämnden).

För 2018 är timavgiften 861 kr.‌

 

 

Avlopp och avfall

Taxa

Prövning av ansökan om ny avloppsanläggning för WC

6027 kronor

(om fler än en fastighet är ansluten till avloppsanordningen tas en halv avgift ut per tillkommande fastighet)

 

 

 

Granskning av anmälan om inrättande av torrtoalett eller latrinkompost

861 kronor

 

 

Prövning av ansökan om uppehållsdispens för renhållning eller slamtömning

430 kronor

 

 Strandskyddsdispens


Ansökan om stransskyddsdispens

Timavgift 

 

Livsmedel

 

Anmälan av livsmedelsanläggning

1 002 kronor

 

 

Piercinglokal, bassängbad, lokal för undervisning med mer

 

Prövning av anmälan om att starta lokaler för hygienisk

behandling , lokaler för undervisning, eller bassängbad upplåtna för allmänheten.

 

Timavgift

 

 

Värmepump

 

Ansökan om inrättande av värmepump

1 722 kronor

 

Taxan för Miljö Hälsoskydd

Taxan består av tre delar:

  1. Bestämmelser avseende taxans tillämpning
  2. Taxebilaga 1  - riktar sig främst till privatpersoner
  3. Taxebilaga 2 – riktar sig främst till företagare

Taxa Miljö och HälsoskyddPDF

Miljö taxebilaga 1PDF

Miljö taxebilaga 2PDF

Kontakt

Miljö Hälsoskydd

444 82 Stenungsund
0303-73 00 00
miljo@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-16