Stenungsunds kommunvapen

Fastighetsägarens egenkontroll

Olika typer av problem som de boende i ett flerbostadshus kan uppleva kan ofta förebyggas genom att fastighetsägaren planerar och kontrollerar fastigheten utifrån olika typer av problem.

Genom regelbunden kontroll av byggnaden kan många problem med exempelvis dålig luft och fukt i bostäder förebyggas.

Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.

Först behöver fastighetsägaren göra en riskinventering fastigheten. Vid riskinventeringen dokumenterar fastighetsägaren de punkter i fastigheten som kan komma att utgöra en risk för de boendes hälsa. Riskinventeringen är en grundläggande dokumentation och underlättar för vidare egenkontrollsarbete. Riskinventeringen kan leda till ett antal kontrollpunkter som underlättar egenkontrollen av huset.

Egenkontroll från Fastighetsägarna - en branschorganistionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Version:1.0 StartHTML:000000285 EndHTML:000009745 StartFragment:000008253 EndFragment:000009646 StartSelection:000008253 EndSelection:000009642 SourceURL:https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/forvaltning/egenkontroll/egenkontroll-for-fastighetsagare/

<link rel="stylesheet" href="//hello.myfonts.net/count/35225a" /> <link rel="stylesheet" href="/build/production/static/css/main.69e5a6b3.css" />

Egenkontroll för fastighetsägare - Fastighetsägarna

          Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.Initialt bör en riskinventering göras i varje fastighet. Riskinventeringen är en grundläggande dokumentation och underlättar för vidare egenkontrollsarbete.Egenkontrollen innebär också att dokumentation och rutiner ska finnas för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön. Även ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö ska dokumenteras.          

Version:1.0 StartHTML:000000285 EndHTML:000009745 StartFragment:000008253 EndFragment:000009646 StartSelection:000008253 EndSelection:000009642 SourceURL:https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/forvaltning/egenkontroll/egenkontroll-for-fastighetsagare/

<link rel="stylesheet" href="//hello.myfonts.net/count/35225a" /> <link rel="stylesheet" href="/build/production/static/css/main.69e5a6b3.css" />

Egenkontroll för fastighetsägare - Fastighetsägarna

          Exempel på kontrollpunkter som ingår i egenkontrollen är bland annat avfall, brand, buller, ventilation, radon, kemiska produkter, hissar, kyla och skadedjur.Initialt bör en riskinventering göras i varje fastighet. Riskinventeringen är en grundläggande dokumentation och underlättar för vidare egenkontrollsarbete.Egenkontrollen innebär också att dokumentation och rutiner ska finnas för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön. Även ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö ska dokumenteras.          

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Martin Ladfors
0303-73 82 10
martin.ladfors@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-02-26