Stenungsunds kommunvapen

Rökfria miljöer

För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö. Vattenpipor och e-cigaretter omfattas också av tobakslagen.

Tobaksrök är sedan länge känt för att bidra till stora hälsorelaterade problem. För att förebygga problem finns tobakslagen, som är en skyddslagstiftning. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, exempelvis personer med astma, allergier eller annan överkänslighet, att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning. 

Miljöer som ska vara rökfria

  • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus) t.ex. idrottsanläggning och lekplats.
  • Entréer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Kollektivtrafik och områden i anslutning till dessa som perronger och busshållplatser.
  • Entréer och inomhus på restauranger och andra serveringsställen samt dess uteserveringar.
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus.
  • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
  • Ett visst antal rum på hotell.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökförbud, ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Ha inte askkoppar framme, sätt upp skyltar med rökförbud och informera personalen om motiven till rökförbudet.

Kontakt

Livsmedelsinspektör

Susanne Hartzell
0303-73 28 04
susanne.hartzell@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-01