Stenungsunds kommunvapen

Avgifter för kartor och mätning 2020

Nybyggnadskarta

Avgiften beror av vad som ska byggas och fastighetens yta, ingen moms tillkommer

Nybyggnad av huvudbyggnad

Till exempel bostadshus, kontors- eller industrilokal. Avgift beroende av tomtyta

 • Mindre än 2000 m²       7805 kronor
 • 2001m² till 4999m²       13008 kronor
 • 5000m² till 9999m²       18211 kronor
 • 10000m² till 15000m²   23414 kronor 

Enkel nybyggnadskarta: komplementbyggnad och tillbyggnad av huvudbyggnad

 • 4235 kr

Enkel byggnation, till exempel mur eller skylt

 • Timtaxa, 800 kr per timme

Utanför primärkarteområdet

 • Timtaxa, 800 kr per timme 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag.

Digital primärkarta / baskarta

 • 1561 kronor per hektar (+6% moms)  (Vi fakturerar för 1 hektar som minsta avgift)

Utstakning av byggnad

Taxa beroende av byggyta.  (+25% moms)

 • 15 till 49m²                    4162 kronor
 • 50 till 200m²                  9365 kronor
 • 201 till 500m²                10926 kronor
 • 501 till 1000m²             12487 kronor
 • 1001 till 2000m²           15089 kronor
 • 2001 till 3000m²           17690 kronor
 • Större än 3000m²        20292 kronor
 • Extra hörn                       520 kronor 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag. Halva avgiften för grovutstakning.

Lägeskontroll

Taxa beroende av byggnadstyp och byggyta (+25% moms)

Huvudbyggnad

 • 50 till 199m²                3902 kronor
 • 200 till 499m²              4683 kronor
 • 500 till 999m²              5723 kronor
 • 1000 till 1999m²          6764 kronor
 • 2000 till 2999m²          7805 kronor
 • 3000 till 5000m²          8845 kronor
 • Extra hörn                       52 kronor

Komplementsbyggnad

 • Större än 16m²            2081 kronor
 • extra hörn                        52 kronor 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag

Kartunderlag för detaljplanearbete

Grundkarta

 • Grundavgift 1561 kronor per hektar (+6% moms)
 • Plus tillkommande timtaxa 800 kr för mätarbete och sammanställning

Fastighetsförteckning

 • Timtaxa 800 kr  (25% moms)

Kartutskrifter

Avgift beroende på pappersstorlek

 • A0 1,2 m gånger 8 dm     761 kronor
 • A1  8 dm gånger 6 dm     380 kronor
 • A2  6 dm gånger 4 dm     190 kronor
 • A3 och A4                         Enstaka utskrifter kostnadsfritt 

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-01-02