Avgifter för kartor och mätning 2020

Taxorna kommer att justeras för 2021

Med tanke på det ansträngda läget i och med covid-19, har Stenungsunds kommun beslutat att erbjuda stödåtgärder riktade till företagarna. Läs mer Länk till annan webbplats.

Nybyggnadskarta

Avgiften beror av vad som ska byggas och fastighetens yta, ingen moms tillkommer.

Nybyggnad av huvudbyggnad

Till exempel bostadshus, kontors- eller industrilokal. Avgift beroende av tomtyta:

 • Mindre än 2000 m²       7805 kronor
 • 2001m² till 4999m²       13008 kronor
 • 5000m² till 9999m²       18211 kronor
 • 10000m² till 15000m²   23414 kronor 

Enkel nybyggnadskarta

Till exempel en komplementbyggnad eller en tillbyggnad

 • 4235 kr

Enklare byggnation

Till exempel mur, plank, staket, skylt, pooltak, balkong, altan högre än 1 m

 • Timtaxa, 800 kr per timme 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag.

Digital primärkarta / baskarta , dwg

 • 1561 kronor per hektar (+6% moms)  (Vi fakturerar för 1 hektar som minsta avgift)

Utstakning av byggnad

Taxa beroende av byggyta.  (+25% moms)

 • 15 till 49m²                    4162 kronor
 • 50 till 200m²                  9365 kronor
 • 201 till 500m²                10926 kronor
 • 501 till 1000m²             12487 kronor
 • 1001 till 2000m²           15089 kronor
 • 2001 till 3000m²           17690 kronor
 • Större än 3000m²        20292 kronor
 • Extra hörn                       520 kronor 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag. Halva avgiften för grovutstakning.

Lägeskontroll

Taxa beroende av byggnadstyp och byggyta (+25% moms)

Huvudbyggnad

 • 50 till 199m²                3902 kronor
 • 200 till 499m²              4683 kronor
 • 500 till 999m²              5723 kronor
 • 1000 till 1999m²          6764 kronor
 • 2000 till 2999m²          7805 kronor
 • 3000 till 5000m²          8845 kronor
 • Extra hörn                       52 kronor

Komplementsbyggnad

 • Större än 16m²            2081 kronor
 • extra hörn                        52 kronor 

Timtaxa tillkommer vid osäkert redovisade fastighetsgränser och oklart underlag

Kartunderlag för detaljplanearbete

Grundkarta

 • Grundavgift 1561 kronor per hektar (+6% moms)
 • Plus tillkommande timtaxa 800 kr för mätarbete och sammanställning

Fastighetsförteckning

 • Timtaxa 800 kr  (25% moms)

Kartutskrifter

Avgift beroende på pappersstorlek

 • A0 1,2 m gånger 8 dm     761 kronor
 • A1  8 dm gånger 6 dm     380 kronor
 • A2  6 dm gånger 4 dm     190 kronor
 • A3 och A4                         Enstaka utskrifter kostnadsfritt 

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad