Stenungsunds kommunvapen

Fastighetsgränser

Gränsrör

Gränsmarkeringar, gränsrör

För att få nya gränsrör utsatta, kontakta Lantmäteriet

Telefonnummer till Lantmäteriet: 077 - 163 63 63

Fastighetsgränsernas kvalitet

Fastighetsgränserna du ser på en karta visar inte alltid det exakta läge av för gränsen. Läget kan variera mellan någon centimeter upp till i sämsta fall ett par meter.

Lägst kvalitet har gränser på landsbygden. Avstyckningskartan för din fastighet kan hjälpa dig att hitta de riktiga gränserna.

Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller, inte gränslinjen på kartan.

Varför visar gränserna fel?

När gränserna visar fel kan det bero på att Lantmäteriet saknar koordinater för gränspunkterna. Det kan också vara så att man utgått från gamla papperskartor för att rita ut gränserna digitalt. Se filmerna nedan för mer information.

En tumregel är att du bör undersöka gränsernas kvalitet innan du utgår från dem!

Se utbildningsfilmerna Över gränsen och Hitta dina gränser som är framtagen av Boverket och Lantmäteriet. Filmerna förklarar de problem som kan uppstå då fastighetsgränserna är obestämda.

Film: Över gränsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster      

Film: Hitta dina gränserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster     

Gränsanvisning

Om du har frågor om fastighetsgränser och gränsrör bör du i första hand kontakta Lantmäteriet.

Kommunen kan hjälpa till med att visa var en gräns finns under förutsättning att det finns koordinater för gränspunkterna. Vi har tillgång till Lantmäteriets register och kan se om det finns koordinater. Kommunen kan markera ut fastighetens gränser tillfälligt med till exempel sprayfärg. Vi sätter inte ut några varaktiga gränspunker vid en gränsanvisning. En gränsanvisning som utförs av kommunen är inte juridiskt bindande, utan endast en anvisning. Nya gränsrör ansvarar Lantmäteriet för. 

Titta själv på fastighetsgränser i kommunens kartportal

I kommunens kartportal kan du själv se fastighetsgränserna. Du får också reda på vilken kvalitet de har. Gränserna visas med olika färger beroende på vilken kvalitet de har. Medelfelet i meter är också utskrivet för varje gräns i kartan.

Kartportalen med uppgifter om fastigheternas kvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Grön färg visar att gränsen har den bästa kvaliteten med ett medelfel på ca 2,5 cm
  • Gul färg visar att gränsen har en något sämre kvalitet med ett medelfel på ca 2 dm
  • Orange färg visar en dålig kvalitet på gränsen med ett medelfel på ca 5 dm
  • Röd färg visar att gränsen kan ha stora brister. Medelfel 5 dm och upp till flera meter i värsta fall.
Fastighetsgränsernas kvalitet

Vad händer om fastighetsgränsen visar fel?

Fastighetsgränsernas kvalitet kan förbättras.

Det innebär att man åker ut på plats och mäter in de gränsrör som man kan hitta. De underlättar om fastighetsägaren kan hjälpa till med att visa var gränspunkterna finns. De inmätta gränspunkterna tillsammans med avstyckningskartan används för att förbättra fastighetsgränsernas läge. Kommunen kan skicka in dessa förbättringar till Lantmäteriet.

Om inte tillräckligt många gränsmarkeringar hittas eller beräkningen inte går att genomföra, måste Lantmäteriet anlitas för att reda ut gränserna.

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-03-24