Stenungsunds kommunvapen

Kartleverans till kommunen

Leverans av digitala kartor, mätdatafiler och detaljplaner till Stenungsunds kommun ska ske enligt följande:

Digitalt kartmaterial levereras i filformat:

  • dwg
  • shape

Filformat för mätfiler:

  • pxy
  • dwg
  • dxf

Alla inmätningar ska utföras i kommunens koordinatsystem

  • Sweref 99 12 00 i plan
  • RH2000 i höjd

Mätningen ska utföras och kodas enligt de objekt och koder som anges i kodlista som kan beställas från kart- och mätavdelningen.

Viktigt att tänka på vid mätning

  • Skilja på punkt och linje
  • Alla brytpunkter, både i plan och höjd ska mätas in
  • Slutredovisningen ska endast innehålla de inmätta objekten

Uppdelning av filer

Leveransen till kommunen ska vara uppdelad i olika filer, enligt kodtabell, till exempel VA-ledningar i en fil och fjärrvärme i en annan fil. Linjer levereras kodade i dxf-format. Punkter levereras kodade i geo- eller gsi-format.

Leveransadress:

karta@stenungsund.se

Leverans av digital detaljplan

Detaljplaneskikten ska inte levereras ihop med grundkartan. Leveransen ska vara lagerseparerad. En pdf ska bifogas som kontroll att inget gått förlorat i sändningen.

Leveransadress digitala detaljplaner

karta@stenungsund.se

Felaktiga leveranser

I de fall ovanstående inte följs, kommer Stenungsunds kommun till företaget som utfört inmätning, debitera kostnader för editering och iordningställande av data till kommunens standard till gällande timtaxa.

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-01-27