Stenungsunds kommunvapen

Teckenförklaring primärkartan

Här får du hjälp att tyda de olika symbolerna och linjerna i primärkartan

Primärkartans byggnader

Byggnader i primärkartan visas på två sätt beroende av vilket sätt som använts för att hämta in uppgifterna.

Geodetiskt

Innebär att byggnaden är inmätt på plats vid huset. Det är då husets väggar som mäts in.

I kartan visas detta genom att huskryss för bostadshusen når ända ut i hörnen på byggnaden.

Tillbyggnadens husmarkering når också ut i hörnen.

Fotogrammetriskt

Innebär att byggnaden flygfotograferats och det man ser i kartan är takets utbredning.

I kartan visas det genom att huskrysset inte når ända ut i hörnen på bostadshuset.

Primärkartans linjer och symboler

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Mats Johansson
0303-73 50 21
mats.johansson@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Thomas Blomqvist
0303-73 26 35
thomas.blomqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-02-22