Stenungsunds kommunvapen

Kontaktuppgifter till Kart och mät

Mats Johansson, GIS-ingenjör

 • 0303-73 50 21
 • mats.johansson@stenungsund.se

 Ansvar:

 • GIS-system, databaser
 • Kartportalen

Åsa Wåhlström, GIS-ingenjör

 • 0303-73 81 86
 • asa.wahlstrom@stenungsund.se

 Ansvar:

 • GIS
 • Kartor
 • Adressättning

Katarina Hurtig, mätningsingenjör

Ansvar:

 • Utstakningar
 • Lägeskontroller
 • Nybyggnadskartor
 • Inmätningar

Bo Thörnwall, arbetar 50%

 Ansvar:

 • Samordning GIS inom kommunen
 • Systemansvar GIS
 • Kartportalen

Senast uppdaterad 2019-01-15