Stenungsunds kommunvapen

Kontaktuppgifter till Kart och mät

Mats Johansson, GIS-ingenjör

 • 0303-73 50 21
 • mats.johansson@stenungsund.se

 Ansvar:

 • Systemansvar GIS
 • Verksamhetssystem, databaser
 • Teknik
 • kartportalen

Åsa Wåhlström, GIS-ingenjör

 • 0303-73 81 86
 • asa.wahlstrom@stenungsund.se

 Ansvar:

 • Kartor/GIS, specialkartor
 • Primärkarta, grundkarta, nybyggnadskartor
 • Adressättning, adressnummer, lägenhetsnummer
 • Kartunderlag och fastighetsfrågor i detaljplaner

Katarina Hurtig, mätningsingenjör

Ansvar:

 • Utstakningar
 • Lägeskontroller
 • Nybyggnadskartor
 • Inmätningar

Bo Thörnwall, arbetar 50%

 Ansvar:

 • myCarta

Senast uppdaterad 2019-06-24