Stenungsunds kommunvapen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behöver du när du ska söka bygglov. Detta gäller om du ska bygga inom detaljplanerat område. På nybyggnadskartan ska du visa var du tänkt placera byggnaden på tomten. Redovisa också byggnadens storlek och vinkelräta mått mot fastighetsgräns.

Just nu har vi leveranstid på ca 1-2 veckor

När behöver du en nybyggnadskarta?

Du behöver en nybyggnadskarta när du ska bygga något på marken. Detta gäller inom detaljplanelagt område. Vill du bygga utanför detaljplanelagt område är det en enklare typ av karta du behöver, en så kallad situationsplan.

För att ta reda på om just din fastighet är berörd av en detaljplan kan du använda kommunens kartportal:

  1. Gå in i Kartportalenlänk till annan webbplats. Länken är förinställd på att visa detaljplaner.
  2. För att hitta din fastighet, välj Sök i menyraden. Du kan söka på din adress eller fastighetsbeteckning. Du kan också välja att zooma in till ditt område direkt på kartan.
  3. Klicka på knappen "i" i menyraden och klicka sedan en gång till i kartan. I fönstret som kommer upp klickar du på de gröna pilarna för att få upp information om fastigheten, till exempel länk till gällande detaljplan.

Det är din bygglovshandläggare som beslutar när en nybyggnadskarta krävs för din bygglovsansökan.

Nybyggnadskartans innehåll

Nybyggnadskartan visar bestämmelserna från gällande detaljplan. Bestämmelser är till exempel prickad mark där du inte får bygga, utfartsförbud, tillåten byggnadshöjd eller taklutning.

Nybyggnadskarta visar också hur byggnader, staket, murar, häckar med mera är placerade på tomten.

Innan en nybyggnadskarta kan tas fram åker oftast vår mätningsingenjör ut på plats och mäter in byggnader med mera som finns på tomten. Nybyggnadskartan kommer då att visa då en korrekt bild över hur allt är placerat på tomten. I de fall då detta mätningsarbete krävs, ingår det i kostnaden för nybyggnadskarta för huvudbyggnad och för enkel nybyggnadskarta.

När du får nybyggnadskartan levererad till dig, ska du själv rita in hur du tänkt placera den kommande byggnaden på tomten. Det är fasadmåtten som ritas in. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Vi skickar med en beskrivning av hur du ska göra detta.

Därefter skickar du in nybyggnadskarta till din bygglovshandläggare.

Exempel på en nybyggnadskarta

Fastighetsgränsernas kvalitet

Bra att känna till är att gränserna runt din tomt (fastighetsgränserna) kan ha skiftande kvalitet. Det innebär att det kan saknas koordinater för gränsmarkeringarna hos Lantmäteriet. Det är då osäkert var gränsen går på marken.

Om det finns oklarheter kring var en gräns går behöver det redas ut, innan nybyggnadskartan kan tas fram.

Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete. För att underlätta utredningsarbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör som går att hitta på marken. Då kan vi mäta in dessa, lägga in i kartan och förmedla vidare till Lantmäteriet.

Kontaktuppgifter

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-24