Stenungsunds kommunvapen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behöver du när du ska söka bygglov inom detaljplanerat område.

Leveranstiden för en nybyggnadkarta är för närvarande ca 2-3 veckor.

Leveranstiden varierar beroende på hur många beställningar vi har samtidigt och om mätning kommer att krävas innan kartan tas fram.

Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område

Du behöver en nybyggnadskarta när du ska bygga något inom detaljplanelagt område.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är det en annan typ av karta du behöver, en så kallad situationsplan. En situationsplan kan du beställa via länken längst ner på denna sida.

Ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område?

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du använda kommunens kartportal:

  1. Gå in i Kartportalenlänk till annan webbplats. Länken är förinställd på att visa detaljplanelagda områden
  2. För att hitta din fastighet skriver du in adressen i det vita sök-fältet upp till höger.

Nybyggnadskartans innehåll

Nybyggnadskartan visar bestämmelser från gällande detaljplan, fastighetsgränser, servitut/rättigheter, befintliga byggnader och VA-ledningar.

Bestämmelser från detaljplanen är till exempel prickad mark där du inte får bygga, utfartsförbud, tillåten byggnadshöjd eller taklutningsbestämmelser.

Höjder

Höjdkurvorna som visas i nybyggnadskartan är skapade utifrån Lantmäteriets produkt GSD-Höjddata grid 2+. Då det handlar om nybyggnad av huvudbyggnad på nybildade fastigheter ingår det även inmätning av markhöjder som sedan visas i nybyggnadskartan.

Mätning innan kartan kan tas fram

Ibland kan det behövas mätningsarbete innan nybyggnadskartan tas fram. Det kan vara befintliga byggnader på fastigheten som inte finns inmätta i kartan sedan tidigare. Mätningsarbetet ingår i kostnaden för nybyggnadskarta för huvudbyggnad och för enkel nybyggnadskarta.

Exempel på en nybyggnadskarta

Leveransformat

Du kan beställa nybyggnadskartan i följande format:

  • DWG
  • PDF
  • Pappersutskrift

Rita in byggnaden

När du får nybyggnadskartan levererad till dig, ska du själv redovisa ur du tänkt placera den kommande byggnaden på fastigheten. Det är fasadmåtten som du ska rita in. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Vi skickar med en beskrivning av hur du ska göra detta.

Därefter skickar du in nybyggnadskartan till din bygglovshandläggare.

Fastighetsgränsernas koordinater

Ibland saknar Lantmäteriet koordinater för fastighetsgränserna. Det innebär att man inte vet exakt var gränserna finns på marken.

I dessa fall behöver vi ta reda på gränsernas exakta lägen, innan nybyggnadskartan tas fram. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete.

För att underlätta utredningsarbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör eller markeringar som går att hitta ute i marken. Då kommer vi ut mäter vi in dessa så det får koordinater och förmedlar detta vidare till Lantmäteriet.

Var går gränsen för min fastighet?

I vår kartportal kan du se om det finns koordinater för din fastighets gränser. Gränserna i denna karta visas med olika färger beroende om det finns koordinater eller ej. Grön färg innebär att koordinater finns för gränserna och röd färg indikerar ett högst osäkert läge.

Kartportalen med fastighetsgränserlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-03-24