Stenungsunds kommunvapen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta ska du använda till din bygglovsansökan inom detaljplanerat område. På nybyggnadskartan ska du visa hur du tänkt placera byggnaden på tomten. Redovisa också byggnadens storlek och vinkelräta mått mot fastighetsgräns.

Just nu har vi en leveranstid på ca 2 veckor

När behöver du en nybyggnadskarta?

Du behöver en nybyggnadskarta när du ska bygga något på marken. Detta gäller inom detaljplanelagt område. Vill du bygga untanför detaljplanelagt område är det en enklare typ av karta du behöver, en så kallad situationsplan.

För att ta reda på om just din fastighet är berörd av en detaljplan kan du använda kommunens kartportal:

  1. Gå in i Kartportalenlänk till annan webbplats. Länken är förinställd på att visa detaljplaner.
  2. För att hitta din fastighet, välj Sök i menyraden. Du kan söka på din adress eller fastighetsbeteckning. Du kan också välja att zooma in till ditt område direkt på kartan.
  3. Klicka på knappen "i" i menyraden och klicka sedan en gång till i kartan. I fönstret som kommer upp klickar du på de gröna pilarna för att få upp information om fastigheten, till exempel länk till gällande detaljplan.

Det är din bygglovshandläggare som beslutar när en nybyggnadskarta krävs för din bygglovsansökan.

Nybyggnadskartans innehåll

Innan en nybyggnadskarta kan tas fram åker oftast vår mätningsingenjör ut på plats och mäter in de byggnader, staket, murar, häckar med mera som finns på tomten. Nybyggnadskartan kommer då att visa då en korrekt bild över hur allt är placerat på tomten. Mätningsarbetet ingår i kostnaden för nybyggnadskartan för huvudbyggnad och enkel nybyggnadskarta.

I nybyggnadskartan visas också bestämmelserna från gällande detaljplan. Det kan till exempel vara prickad mark där du inte får bygga, utfartsförbud eller tillåten byggnadshöjd.

När du får nybyggnadskartan levererad till dig, ska du själv rita in hur du tänkt placera den kommande byggnaden på tomten. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Därefter skickar du in nybyggnadskarta till din bygglovshandläggare.

Exempel på en nybyggnadskarta

Fastighetsgränsernas kvalitet

Bra att känna till är att gränserna runt din tomt (fastighetsgränserna) kan ha skiftande kvalitet. Det innebär att det kan saknas koordinater för gränsmarkeringarna hos Lantmäteriet. Det är då osäkert var gränsen går på marken.

Om det finns oklarheter kring var en gräns går behöver det redas ut, innan nybyggnadskartan kan tas fram.

Timtaxa tillkommer för utredningsarbetet. För att underlätta utredningsarbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör som går att hitta på marken. Då kan vi mäta in dessa, lägga in i kartan och förmedla vidare till Lantmäteriet.

Kontaktuppgifter

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-14