Stenungsunds kommunvapen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behöver du när du ska söka bygglov inom detaljplanerat område.

Nybyggnadskarta inom detaljplanelagt område

Du behöver en nybyggnadskarta när du ska bygga något inom detaljplanelagt område. Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är det en enklare typ av karta du behöver, en så kallad situationsplan. Den kan du beställa via länken längst ner på denna sida.

Ligger din fastighet inom detaljplanelagt område?

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du använda kommunens kartportal:

  1. Gå in i Kartportalenlänk till annan webbplats. Länken är förinställd på att visa detaljplanelagda områden
  2. För att hitta din fastighet skriver du in adressen i det vita sök-fältet upp till höger.

Var går fastighetsgränsen?

När det är oklart var en fastighetsgräns går behöver det redas ut innan nybyggnadskartan kan tas fram.

Ibland saknas det kända koordinater för fastighetsgränserna hos Lantmäteriet. Det innebär att gränsen bara visa ett ungefärligt läge i kartan. Det är då osäkert var gränsen går på marken. I dessa fall behöver gränsens verkliga läge redas ut innan nybyggnadskartan tas fram. Timtaxa tillkommer för detta utredningsarbete. 

För att underlätta utredningsarbetet är det bra om fastighetsägaren själv kan markera ut de gränsrör som går att hitta på marken. Då kan vi mäta in dessa, lägga in de i kartan och förmedla vidare till Lantmäteriet.

Var går gränsen för min fastighet?

I vår kartportal kan du se om det finns koordinater för din fastighets gränspunkter. Gränserna i denna karta visas med olika färger beroende på hur korrekt läge de visar. Grön färg innebär att koordinater finns för gränserna och röd färg indikerar ett högst osäkert läge.

Kartportalen med fastighetsgränserlänk till annan webbplats

Nybyggnadskartans innehåll

I nybyggnadskartan lägger vi in bestämmelser från gällande detaljplan. Bestämmelser är till exempel prickad mark där du inte får bygga, utfartsförbud, tillåten byggnadshöjd eller taklutning.

Nybyggnadskarta visar också hur byggnader, staket, murar, häckar med mera är placerade på tomten.

Innan en nybyggnadskarta kan tas fram åker oftast vår mätningsingenjör ut på plats och mäter in byggnader med mera. Nybyggnadskartan kommer då att visa då en korrekt bild över hur allt är placerat på tomten. I de fall då detta mätningsarbete krävs, ingår det i kostnaden för nybyggnadskarta för huvudbyggnad och för enkel nybyggnadskarta.

När du får nybyggnadskartan levererad till dig, ska du själv rita in hur du tänkt placera den kommande byggnaden på tomten. Du kan välja att få kartan levererad som pdf, dwg eller utskriven på papper. Det är fasadmåtten som ska ritas in. Redovisa byggnadens storlek och vinkelräta mått mot gällande fastighetsgränser. Vi skickar med en beskrivning av hur du ska göra detta.

Därefter skickar du in nybyggnadskarta till din bygglovshandläggare.

Exempel på en nybyggnadskarta

Kontaktuppgifter

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-09-09